الجمعة, 08 نيسان/أبريل 1396 09:19

سخنرانی روز جهانی قدس در استان آذربایجان شرقی

سخنرانی سرلشکر صفوی در اجتماع بزرگ مردم تبریز - مصلی شهر ، تاریخ 4 تیر 1396

 

Media