چهارشنبه, 18 فروردين 775 10:05

•قدرت تصمیم گیری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران قدرت سریع و تعیین کننده ای است

قدرت تصمیم گیری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران قدرت   سریع و تعیین کننده ای است  وحمله موشکی روزهای گذشته  به مواضع تروریست های داعش اقتدار  و   قدرت تصمیم گیری و واکنش  جمهوری اسلامی ایران را نمایش داد و این واکنش برای دشمنان آمریکائی و برخی کشورهای  منطقه  که فکر می کنند اگر  به ایران حمله ای کنند تجاوز آنها  بدون پاسخ خواهد ماند  دارای پیام روشنی است .

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که  در جمع فرماندهان، روسای پلیس های تخصصی، معاونان، اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس   ناجا سخنرانی می کرد با اشاره به تنوع ماموریت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نقش نیروی انتظامی در امنیت عمومی کشور گفت:
در کشور عظیم ایران  ناجا  دارای ماموریت های   متنوع و گسترده مشکلی است ،حفظ  امنیت شهرها  تا امنیت مرزها و امنیت حقوق افراد به عهده نیروی انتظامی است  و در این ماموریت بایستی  جان و مال مردم  دارای امنیت باشد.
وی افزود:
کشور ما دارای  8 هزار کیلومتر مرز شامل مرزهای خشکی و دریایی است و برقراری امنیت مرزها  با وجود  نا امنی  در کشورهای اطراف  واقعا کار مشکلی است .
وی اضافه کرد:
ناجا چون مداوم با مردم در ارتباط است  در حوزه  فهم مسائل اجتماعی   وامنیت  عمومی ، بیش از سایر نیروهای مسلح فهم امنیتی دارد و  تغییر ذائقه های سیاسی و وضعیت اقتصادی مردم را بخوبی درک می کند.
وی ادامه داد:
پیش بینی  مسائل آینده برای ناجا درحوزه های مختلف  و اشراف اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است و در اشراف اطلاعاتی خصوصا در بخش مرزها استفاده از تکنولوژی های نوین بویژه هواپیماهای بدون سرنشین اجتناب نا پذیر است و از سوی دیگر در موضوع تخصصی  اطلاعات،  دستگاه های اطلاعاتی ما از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجا  بایستی  هماهنگی اطلاعاتی داشته باشند تا بتوانند گروه های تروریستی را به موقع شناسایی و قبل از آنکه وارد عملیات شوند  مورد تهاجم قرار دهند .
سرلشکر صفوی در ضرورت حفظ آمادگیهای عملیاتی در کنار مولفه های سرعت و دقت اجرای عملیاتها تاکید کرد:
 حوادث غیر قابل پیش بینی هستند و  ابتکار عمل در تعیین زمان و مکان ایجاد نا امنی  در اختیار دشمن است و ناجا بایستی   علاوه بر آنکه به  افزایش  سرعت عمل و استفاده از بالگردها در مرزها و  شهرها تاکید داشته باشد ، همیشه در مراکز استان ها یک یگان  آماده عملیات داشته باشد تا دچار غافلگیری نشود.
 وی افزود:
ناجا بایستی برای هر  نوع تهدید  و  برای  سناریوهای مختلف ، طرح های لازم و طرح های عملیاتی مناسب را پیش بینی نماید.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه با تشریح  و تحلیل حوادث و رویدادهای بین الملل و با تاکید بر سرعت و قدرت جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری و پاسخگویی مناسب به تهدیدات  گفت:
  قدرت تصمیم گیری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران قدرت   سریع و تعیین کننده ای است  وحمله موشکی روزهای گذشته  به مواضع تروریست های داعش اقتدار  و   قدرت تصمیم گیری و واکنش  جمهوری اسلامی ایران را نمایش داد و این واکنش برای دشمنان آمریکائی و برخی کشورهای  منطقه  که فکر می کنند اگر  به ایران حمله ای کنند تجاوز آنها  بدون پاسخ خواهد ماند  دارای پیام روشنی است .
سرلشکر صفوی با  توضیح  تاثیر  شرائط  ا منیتی کشور و اثر گذاری کمیت قدرت  ملی  در تحمیل جنگ  8 ساله به کشورمان افزود:
درست در  زمانی که در کردستان نا امنی داشتیم و در داخل نیز منافقین ایجاد نا امنی می کردند و تنش های سیاسی در فضای جامعه حاکم شد جنگ تحمیلی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد  و  امروز نیز اگر امنیت داخلی تضعیف شود  و یا تنش های سیاسی در فضای عمومی جامعه حاکم شود زمینه تضعیف کشور و تهاجم دشمنان فراهم می شود  . اگر دشمنان ما احساس کنند عوامل  قدرت ملی در داخل تضعیف شده است  آنوقت دشمنان  به فکر دست درازی به منافع ملی کشور خواهند افتاد.
وی ادامه داد:
دو قطبی سازی در داخل ، خصوصا وجود دو گفتمان متفاوت در کشور خطرات و صدمات جبران ناپذیری به بدنه کشور وارد می کند و دشمنان خارجی به خوبی این تفاوت هارا رصد وپالس های لازم را  دریافت می کنند.