سخنرانی روز جهانی قدس در استان آذربایجان شرقی

جمعه, 20 فروردين 775 12:45

سخنرانی سرلشکر صفوی در اجتماع بزرگ مردم تبریز - مصلی شهر ، تاریخ 4 تیر 1396