پنج شنبه, 13 خرداد 775 20:52

تشریح عملیات آزادسازی سنندج برای دانشجویان دوره دافوس سپاه

پنجشنبه 22تیرماه 1396

ساعت 7:30 به دانشکده دافوس سپاه رفتم و عملیات آزادسازی سنندج را برای 150 نفر از دانشجویان دوره های زمینی، دریایی و هوایی دافوس شرح دادم.
در انتها به سؤالات دانشجویان آنها دادم.
ساعت 11  به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رفتم. به دعوت سردار میرجعفری در جمع کارکنان جوان این سازمان سخنرانی داشتم و خاطرات خودم را از دوران دفاع مقدس بیان کردم.