دوشنبه, 24 خرداد 775 16:02

ماهیت تهدیدات نظامی علیه کشور تغییر کرده است

چهارشنبه 8 شهریور1396

ساعت 7 صبح میزبان سرداراشتری فرمانده محترم ناجا بودم. پس از آن به دانشگاه تربیت مدرس رفتم. جلسه سمینار شش ماهه یکی از دانشجویان مقطع دکتری با استاد راهنمایی اینجانب و استادمشاوری دکتر حافظ نیا برگزار شد.
دانشجو فصل اول رساله خودش را با موضوع «امکان سنجی تأمین نیروی انسانی بخش دفاعی کشور از طریق تحول از ارتش نظام وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای» ارائه داد. ایرادهای کار او را گرفتیم.
در این جلسه گفتم ماهیت تهدیدات نظامی علیه کشور ما تغییر کرده و تهدید نظامی علیه ایران با منشأ خارجی با محوریت جنگ زمینی کمتر متصور است. به نظر من ماهیت جنگ های احتمالی آینده، دریاپایه و هواپایه خواهد بود. در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2012 بر این مورد تأکید شده که این کشور هیچ جنگ دیگری را مانند افغانستان و عراق آغاز نخواهد کرد.
در انتهای جلسه تصویب کردیم که دانشجو در راستای رساله خودش یک سفر مطالعاتی به پاکستان یا ترکیه برود. ساعت 10 در جلسه قطب علمی جغرافیای سیاسی شرکت کردم. بعد از ظهر جهت زیارت و یک جلسه به آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی رفتم.