پنج شنبه, 08 -2668 14:27

دشمن عاقلانه می جنگد و برای پاسخگویی به دشمن باید با درایت و عقلانیت عمل کرد

صبح امروز کلاس درس عملیات مشترک و مرکب را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه دافوس ارتش برگزار کردم.

پنجشنبه 25آبان 1396- در کلاس درس امروز از میان سطوح جنگ، سطح عملیاتی و تاکتیکی را شرح دادم.
سطح عملیات، به فضایی از جنگ اطلاق می‌شود که اقدامهای عملیاتی در آن صورت می‌گیرد. در واقع سطح عملیات یک سطح واسطه‌ای است که هدفهای استراتژیک نظامی را به اهداف و اقدامهای تاکتیکی تبدیل می‌کند. این سطح، سطح عملیاتهای زنجیره‌ای است، منظور از عملیات زنجیره‌ای، سلسله عملیاتهایی است که در دنباله و ترتیب و توالی یکدیگر قرار می‌گیرند و باید در راستای اهداف استراتژیک باشند، در این سطح عملیاتهای تاکتیکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد و هدفها مرحله‌بندی می‌شود. فرماندهان در سطح عملیاتی، یک ماهیت مستقل و به عبارتی اختیار عمل مستقل عملیاتی ندارند، پس این سطح بیشتر یک سطح مدیریتی است.
 
 
در این سطح نیروها در قالب عملیات یگانه، مشترک و مرکب با اجرای نبردهای محدود یا گسترده و با طرحریزی و هدایت عملیات، هدفهای راهبردی جنگ را تأمین و مأموریت واگذاری ازسوی فرماندهان رده‌های بالاتر را اجرا می‌نمایند. در این سطح، رابطه بین اهداف ملی و کاربرد یگانهای تاکتیکی در منطقه رزم تعیین می‌شود و تأکید بر هدایت عملیات و کاربرد نیروهای نظامی در تأمین اهداف راهبردی در صحنه‌ جنگ می‌شود، در واقع سطح عملیاتی واسطه ای بین کاربرد تاکتیکی نیروها و اهداف راهبردی را به وجود می‌آورد.
در تبیین سطح تاکتیکی، هدفهای عملیاتی، کوچک شده و به هدفهای تاکتیکی تبدیل می شوند. این سطح از عملیاتها در یگانهای مانوری مانند لشکر و تیپ، طراحی، اجرا و هدایت می‌شود. قواعد کار در این سطح، محاسباتی است؛ برآورد پذیری صحنه بالاست. عملیاتها در مقياسهای قابل رؤیت صورت می‌گیرد. دوره‌های زمانی عمل کوتاه و مقیاس جغرافیایی محدود و تقریباً همه چیز عینی است. تحرک، سرعت عمل، همپایی آتش و مانور و فاکتورهای انسانی نقش اساسی را بازی می‌کند.
پیروزی در این سطح، زمینه پیروزی در سطح عملیاتی و راهبردی را فراهم می‌نماید و موفقیت و شکست در این سطح دقیقاً بر سرنوشت جنگ اثر می گذارد.
در لابه لای مطالب گریزی به عملیات های دفاع مقدس از جمله فتح المبین و ثامن الائمه زدم و اقداماتی که در این سه سطح فرماندهان مربوطه انجام دادند را بیان کردم.
گفتم در سطح استراتژیک جنگ، ممکن است بین رهبران سیاسی و نظامی اختلاف نظر وجود داشته باشد، مانند اختلاف نظری که میان رییس جمهور آمریکا با فرماندهان نظامی این کشور وجود دارد. چون سطح فهم فرماندهان نظامی آمریکا از رییس جمهور فعلی این کشور بالاتر است.
گفتم دشمن عاقلانه می جنگد، و برای پاسخگویی به دشمن باید با درایت و عقلانیت هر سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی را مدیریت کرد.
پس از کلاس به آستان مقدس امامزادگان حمیده خاتون رفتم و یک سخنرانی در جمع اعضای هیئت امنای آن آستان داشتم.