شنبه, 10 مهر 775 12:03

در حوزه ژئوپلیتیکی فلات ایران، هم تهدیدات نظامی و هم تهدیدات امنیتی وجود دارد

سه شنبه 21آذرماه 1396

ساعت 8 کلاس درس جغرافیای سیاسی شهر را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه خوازمی برگزار کردم. در مورد ساماندهی و تمرکززدایی تهران مواردی را بیان کردم.


 
 ساعت 11 به ستادکل رفتم و جلسه ای با سردارسرلشکر باقری داشتم.
ساعت 14 درس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی تدریس کردم. یکی از دانشجویان در مورد یمن کنفرانس خود را ارائه داد.
 
بعد از کلاس در جلسه دفاعیه یکی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مقطع دکتری شرکت کردم. اینجانب استاد راهنما، و سردار نوذری و سردار قاآنی اساتید مشاور دانشجو بودیم. موضوع رساله تدوین راهبردهای دفاعی امنیتی ایران در منطقه شمال شرق با تأکید بر عوامل ژئوپلیتیکی بود.
 
گفتم از نظر من، در حوزه ژئوپلیتیکی فلات ایران هم تهدیدات نظامی و هم تهدیدات امنیتی علیه ایران وجود دارد؛ پایگاههای نظامی آمریکا را از جمله تهدیدات نظامی دانستم. تحرکات تروریست ها و گروهک های تکفیری که در این منطقه حضور دارند هم جزو تهدیدات امنیتی به شمار می روند. این منطقه هم در مرحله گذار ژئوپلیتیکی و هم در حال نزاع ژئوپلیتیکی بین قدرت های بزرگ فرامنطقه ای و منطقه ای است.