پنج شنبه, 04 آذر 775 21:41

از خداوند همیشه طلب می کنم عاقبت بخیر شوم و با چندصد تن از دوستان پاسدار شهیدم محشور شوم

یکشنبه 1 بهمن 1396

ساعت 7:30 جلسه شورای حوزه دستیاری را برگزار کردم. سردار علی زاهدی معاون عملیات سپاه پاسداران و سردار ساجدی نیا معاون عملیات نیروی انتظامی در جلسه حضور داشتند. در مورد اغتشاشات اخیر صحبت کردیم.
یکی از معاونان ستادکل نیروهای مسلح برای ناهار میهمان اینجانب بود. ساعت 14 جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان داشتم. در مورد مشکل آب اصفهان صحبت کردیم. قرار شد از سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم برای یک جلسه دعوت کنیم. قصد داریم از کمک آنها برای حل مشکلات آب اصفهان استفاده کنیم.
ساعت 18 جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی را برگزار کردم. در مورد اساسنامه اتحادیه و حضور در یک نشست تخصصی در زابل تصمیم گیری کردیم. رییس دانشگاه زابل از اعضای هیئت مدیره اتحادیه دعوت کرده که اواخر سال در یک نشست تخصصی در زابل شرکت کنیم. با توجه به اینکه برنامه های اینجانب تا پایان سال بسته شده و فرصت انجام یک سفر سه روزه ندارم، از بقیه اساتید خواستم در این نشست شرکت کنند. در نهایت قرار شد این سفر سال آینده برگزار شود تا بنده هم اگر خدا خواست، حضور داشته باشم. نمی دانم تا سال آینده زنده هستم و یا...
البته از خداوند همیشه طلب عاقبت بخیری می کنم و بهترین عاقبت بخیری را هم شهادت می دانم. محشور شدن با اولیاء خدا و چندصد تن از دوستان پاسدار شهیدم و چند هزار نفر از دوستان بسیجی شهیدم...
اللهم الرزقنا...
 
در بخش تنظیم اساسنامه ملاحظات خودم را این گونه بیان کردم که ما می خواهیم در این اتحادیه، کاربرد علوم جغرافیایی را در اداره مردم و آمایش سرزمین نشان دهیم. ما می خواهیم جغرافیا را از مباحث نظری به مباحث عملیاتی وارد کنیم. جغرافیدانان باید در بخش های آمایش سرزمین، برنامه ریزی کشور و غیره، به مسئولان اجرایی مشاوره بدهند و ما در تنظیم اساسنامه طوری عمل کنیم که همه حوزه های علوم جغرافیایی از برنامه ریزی شهری و روستایی گرفته تا مخاطرات محیطی و غیره، در اساسنامه دیده شود.