پنج شنبه, 04 آذر 775 22:13

سخنرانی در مرکز آموزش 01 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه 4 بهمن 1396

صبح امروز به مرکز آموزش 01 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رفتم. تحلیلی کلی از دفاع مقدس را برای حدود 1700 نفر از دانشجویان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کردم. این دانشجویان وظیفه، فارغ التحصیل علوم مختلف در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی امیرجهانشاهی و امیر سیدحسام هاشمی از دوستان قدیم که هم اکنون در هیئت معارف دفاع مقدس ارتش مسئولیت دارند، در این جلسه حضور داشتند.
پس از اتمام سخنرانی از خوابگاههای عزیزان وظیفه بازدید کردم و از کم و کاست های آنها سؤال پرسیدم. در مورد وضعیت آنها توصیه هایی به امیرجهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش کردم.