شنبه, 10 ارديبهشت 776 17:33

همراهی مقام معظم رهبری در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین(ع)

شنبه 9 تیر 1397

امروز مقام معظم رهبری را در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین(ع) همراهی کردم. بعد از ظهر چندین جلسه راجع به مباحث دفاع و امنیت برگزار کردم.