یکشنبه, 25 دی 776 20:32

روز دوم سفر علمی به استان هرمزگان و بازدید از بوموسی

سه شنبه 14 آذر 1397

ساعت 7 صبح با یک فروند بالگرد و یک هواپیمای سبک، راهی جزیره بوموسی شدیم. اساتید و دانشحویان به مدت سه ساعت از بخش های مختلف جزیره بازدید کردند. خوشبختانه در مقایسه با سال قبل که به این جزیره آمدم، سامانه های دفاع از جزیره و طرح های دفاعی و آفندی بسیار تقویت شده است. بعد از ظهر دانشجویان به جزیره قشم رفتند.