شنبه, 28 مهر 777 18:35

حضور در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

سه شنبه 19 آذر 1398

صبح امروز کلاس درس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی تدریس کردم. ساعت 10 تا 12 جلسه مطالعات گروهی دانشجویان مقطع دکتری را برگزار کردم. دانشجویان رساله خودشان را تا فصل سوم انجام داده اند، در مورد روش تحقیق و نحوه ارائه فصل چهارم به مشکل برخورد کرده اند. اینجانب به عنوان استاد راهنمای محور از دکتر آریاپور خواستم یکی دو جلسه با دانشجویان برگزار و آنها را توجیه کند.
 
ظهر به پژوهشگاه رفتم. جلسه ای با سردار رودکی و سردار بکایی و دکتر امین منصور داشتم. دکتر امین منصور طرحی برای تدوین دایره المعارف دفاع مقدس ارائه داد که قابل برسی و تامل است . تدوین دایره المعارف ملی دفاع و امنیت  جزو اولویت های اینجانب در پژوهشگاه است. انشاءالله برای سال 99 حداقل یک جلد آنرا تدوین کنیم .
ساعت 15:30 به دانشکده دفاع ملی بازگشتم و به عنوان استاد راهنما در جلسه پیش دفاع جناب سرهنگ  ریوندی شرکت کردم. امیر دکتر سیاری و دکتر نوذری به عنوان استاد داور ایراهای رساله را بیان کردند. موضوع رساله ارائه الگوی ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه بود. قرار شد یکی دو ماه دیگر پس از انجام اصلاحات، جلسه دفاع نهایی برگزار شود.