شنبه, 05 آبان 777 00:15

جلسه با معاون هماهنگ کننده نیروی قدس

شنبه 30 آذر 1398

صبح امروز جلسه شورای حوزه دستیاری را برگزار کردم. در مورد حوادث امنیتی آبان ماه و تهیه گردشکار مقام معظم رهبری و نقاط ضعف خودی تبادل نظر کردیم. ساعت 10 سردار فلاح زاده معاون هماهنگ کننده نیروی قدس آمد. در رابطه با تحولات عراق، لبنان، سوریه و یمن گزارش او را شنیدم و توصیه هایی به ایشان داشتم.  بعد از ظهر جلسه ای با سردار دکتر نایینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس داشتم. در رابطه با تداوم جلسات تاریخ شفاهی اینجانب و همکاری میان مرکز اسناد و پژوهشگاه دفاع مقدس با او صحبت کردم. پیش نویس کتاب دوم تاریخ شفاهی ام که مدتی قبل برای دریافت نظرات و اصلاحات برایم فرستاده بودند را به ایشان دادم و گفتم بعد از اعمال اصلاحات مجددا کتاب را برایم بفرستند و با تأیید نهایی اینجانب برای چاپ برود.