چاپ

امام خمينى(ره) در عين حال كه به عنوان رهبر و مرجع تقليد بزرگ شيعيان دنيا مطرح بودند و در اوج عظمت و قدرت و رهبرى، هدايت يك انقلاب مردمى را به عهده گرفته بودند، اما هرگز از وظايف زندگى خصوصى خود غافل نبودند. انجام ظريف‏ترين نكات بهداشتى و مكلف نمودن مقلدين خود به رعايت آن و اجراى نظم و قانون از مواردى بود كه من در آن مدت كوتاه كه در خدمت امام بودم مشاهده كردم و ذكر آن را به عنوان الگو در زندگى براى خود و ديگر پيروان ايشان لازم مى‏دانم. براى نمونه به موضوع تماس‏هاى تلفنى با ايران اشاره مى‏كنم. در خيابان‏هاى پاريس و ديگر شهرهاى بزرگ فرانسه باجه‏هاى تلفن متعددى وجود داشت كه مى‏توانستيم با تعدادى سكه‏ى چند فرانكى با ايران و ديگر كشورها تماس بگيريم؛ اما بعضى از دوستان ما و ايرانيانى كه در آن‏جا حضور داشتند، مى‏توانستند با روش خاصى و تنها با يك عدد سكه با ايران تماس گرفته و براى مدتى با خانواده‏ى خود صحبت كنند و از پرداخت سكه‏هاى ديگر خوددارى كنند. وقتى اين مطلب به گوش امام خمينى رسيد، ايشان شديداً اين عمل را نهى كرده و فرمودند: »تمام قوانين كشور فرانسه بايد از سوى ايرانيانى كه در آن‏جا حضور دارند رعايت شود.« ايشان انجام چنين اعمالى را گناه مى‏دانستند.


از ديگر خاطراتى كه از اين دوران در ذهن دارم، برخوردهاى اخلاقى امام(ره) با افراد، دانشجويان و ميهمانان بود. گاهى اتفاق مى‏افتاد كه در يك روز گروه زيادى از دانشجويان براى ملاقات با ايشان به خانه وارد مى‏شدند و همه‏ى افراد مى‏خواستند دست امام(ره) را ببوسند و يا زمانى كه دانشجويان مى‏نشستند و به صحبت‏ها و سخنرانى‏هاى كوبنده‏ى ايشان در آن مقطع حساس گوش مى‏دادند، به دليل كمبود جا، فشار به افراد وارد مى‏شد و همديگر را هل مى‏دادند، حتى به بدن امام(ره) هم فشار وارد مى‏شد؛ اما ايشان با گشاده‏رويى و برخورد محبت‏آميز و اخلاقى پيامبرگونه، دانشجويان و ميهمانان را مى‏پذيرفتند و به ابراز احساسات آنها پاسخ مى‏گفتند و در ميان دانشجويان مى‏نشستند و سخنرانى مى‏كردند. اينها كه گفتم خلاصه‏اى از زندگانى حضرت امام)ره( است كه حاوى نكات ظريف اخلاقى و رعايت مسايل شرعى مى‏باشد و انجام آن مى‏تواند الگوى زندگى همه‏ى پيروان ايشان باشد.