چهارشنبه, 09 مهر 1393 08:42

سرلشکر صفوي: نبايستي درباره دولت فعلي زود قضاوت کرد / تدبير کلي حضرت آقا اين است که دولت فعلي را حمايت کنيد

نبايستي در باره دولت فعلي شتاب زده قضاوت کرد. تدبير کلي کلي حضرت آقا کمک و حمايت از دولت است. البته ملت هوشمند ما پس از 34 سال که از انقلاب مي گذرد عملکرد دولت ها رامي بينند و قضاوت مي کنند.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا  که در گردهمايي  جمعي از فرماندهان   و پيشکسوتان  دفاع مقدس  در استان اصفهان ، سخن مي گفت ، به تحليل شرائط کنوني منطقه پرداخت و گفت: همه پاسداران و فرماندهان ما بايستي از يک بينش جامع نگر نسبت به تغيير و تحولات جهاني ، منطقه ، ملي  و حتي استاني خود برخوردار باشند . با نور علم و ايمان و بصيرت سياسي مي توان از انقلاب اسلامي پاسداري کرد.


وي اضافه کرد: به نظر مي رسد هم ماهيت و هم قلمرو قدرت در حال تغيير و تحول است. ماهيت قدرت از قدرت سخت به قدرت  نرم و قدرت فرهنگي و سياسي و قدرت اقتصادي در حال تغيير است و قلمرو قدرت در حال حرکت از نيمکره غربي  به سمت نيمکره شرقي است و بطور خاص در حال حرکت از اروپا و آمريکا  به سمت قاره آسيا است.


وي افزود :شوراي اطلاعات ملي  آمريکا نيز در گزارش  جهان در سال 2030 پيش بيني کرده است  که قدرت از غرب عالم به سمت شرق عالم  حرکت خواهد کرد و قدرت اقتصادي چين از آمريکا  افزون تر خواهد شد. بنظر مي رسد قدرت آسيايي مرکب از چين ، هند و روسيه و ژاپن  قدرتهاي بزرگ قرن بيست و يکم خواهند بود و ايران بايستي روابط  همه جانبه  خودش را  با قدرت هاي آسيايي تقويت کند تا بتواند  در مقابل تحريم هاي ظالمانه آمريکائيها و اروپائي ها ايستادگي و مقاومت کند  تا به پيروزي برسد.


وي اضافه کرد: ما بايستي در جهان متغير  فعلي و سرعت پيشرفت  تکنولوژي هاي جديد و فن آوريهاي اطلاعاتي ، دوستان و دشمنان را درميدان عمل  بشناسيم و از ظرفيت هاي  ديپلماسي  اقتصادي و فرهنگي  دولت تدبير و اميد براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصادي و سياسي ملت عزيزمان ، بعنوان يک فرصت طلايي استفاده کنيم.


سرلشکر صفوي در بخش ديگري از سخنان  خود با اشاره به دشمني ديرينه آمريکائيها و صهيونيست ها  با ملت ايران ، گفت: آمريکائيها و صهيونيست ها با جمهوري اسلامي ايران  يک دشمني ديرينه دارند و سياست چماق و هويج آمريکائيها  تغيير اساسي پيدا نکرده ، بلکه هر از چند گاهي  يکي از آن دو را بيشتر مي کنند.


سرلشکر صفوي در تشريح سياستها و اقدامات آمريکا در قبال منطقه و پيش بيني آينده منطقه گفت : بايد تاسف خورد به حال رئيس جمهور آمريکا  که تا اين اندازه  تحت تاثير فشار و دروغهاي نخست وزير رژيم  صهيونيستي درباره ايران قرار مي گيرد و تغيير لحن و موضع نسبت به  مسائل ايران مي دهد. اين ضعف  استقلال فکري و سياسي رئيس جمهور آمريکا  را مي رساند و يا  نشان دهنده قدرت و نفوذ لابي  صهيونيست ها  در آمريکا و حضور 6 ميليون يهودي در آمريکا است.


وي اضافه کرد : بقاء و امنيت رژيم صهيونيستي يک روز بدون حمايت آمريکائيها  وجود نخواهد داشت .


وي در بخش ديگري از سخنان خود ، گفت:   رژيم هاي پادشاهي  و مستبد  و وابسته از شمال آفريقا ، تا غرب آسيا  طي سالهاي آينده  و به احتمال  زياد با امواج بيداري اسلامي دچار تغييرات  سياسي خواهد شد و اين مطلوب آمريکائيها و صهيونيست ها نيست ، ليکن يک سنت الهي و تاريخي است که  شتاب آن تحت تاثير سه عامل رهبري ، ايدئولوژي و اراده جمعي ملت ها ، خصوصا نخبگان آنها ست.


وي افزود: احتمال ديگر آن است که آمريکائيها قدرت خود را به سمت جنوب شرق آسيا حرکت دهند ، يعني قدرت خود را به سمت چين و هند و کره شمالي حرکت دهند، چرا که آنها نگران  تثبيت و رشد اقتصادي چين  و همچنان نگران آينده سازمان همکاري  شانگهاي هستند . که ايران هم عضو ناظر آن است و ايکاش دولت جديد هم وضعيت حضور  دائم ، يا خروج ايران از اين سازمان را روشن مي کرد و البته  حضور ايران  بسيار راهبردي است .


دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در بخش ديگري از سخنان خود با  اشاره به رسالت فرماندهان  دفاع مقدس در شناخت مسائل جهاني ، گفت:
فرماندهان و برادران عزيز ، شناخت مجموعه مسائل کنوني جهان ، يعني فرهنگ ، ارتباطات، اقتصاد ، سياست، تکنولوژي ، سرمايه  و مديريت و  داشتن راهبرد  براي تامين امنيت ملي و مصالح ملي و منافع ملي يک  ضرورت است.


وي افزود: اگر مي خواهيد خوب از انقلاب اسلامي پاسداري کنيد لازم است منابع و سرچشمه هاي اقتدار ملي ، قدرت درون ساخت و قدرت متکي  به  فرهنگ و تمدن ، موقعيت سرزميني و ويژگيها و خصوصيات جمعي ملت خودمان را بشناسيم و دستاوردهاي  و فرهنگ دفاع مقدس را توسعه دهيم  و علاوه بر آن راهبرد و ضعف دشمنان راهم  بشناسيم، تا از دل فرصت ها و چالشها ، با داشتن راهبردي مشخص ، آينده اي روشن براي  امنيت پايدار و پيشرفت اقتصادي ، فرهنگي  و علمي ملت و کشور عزيزمان فراهم کنيم.


دکتر صفوي در ادامه و در خصوص مسائل داخلي کشورمان گفت: نبايستي در باره دولت فعلي شتاب زده  قضاوت کرد. تدبير کلي کلي حضرت آقا کمک و حمايت از دولت است. البته ملت هوشمند ما پس از 34 سال که از انقلاب مي گذرد عملکرد دولت ها رامي بينند و قضاوت مي کنند.


وي افزود:هم اکنون به فضل الهي دولت برخاسته  از راي مردم ، از حمايت رهبر معظم انقلاب اسلامي و هماهنگي دو قوه مقننه و قضائيه  و پشتيباني نيروهاي مسلح براي تامين امنيت برخوردار است و ترکيب دولت از کارآمدي و تجربه خوبي برخوردار است. اميد است تا شش ماه فعلي وضعيت قيمت ها و خصوصا مايحتاج عمومي مردم را تثبيت کنند و در برنامه سال 93 راهبرد هاي اقتصادي ، فرهنگي  و.. خود را براي رسيدن به وضعيت مطلوب  و خروج از وضعيت نا مناسب فعلي روشن نمايند.