چهارشنبه, 09 مهر 1393 08:55

سرلشکر صفوي: هرکس به دنبال عاقبت بخيري است قسمتي از عمر، مال و اعتبار خود را وقف محرومان و نيازمندان جامعه نمايد

مردم ايران به عنوان ملتي نوع دوست و عاطفي،ياري دهنده مظلومان، ستمديدگان و دشمن ستمگران هستند از اين رو موسسات خيريه مي توانند در بخش هاي مختلف به کمک دولت آمده و گوشه اي از درد و رنج محرومان را برطرف کنند.

رئيس هيئت امناي موسسه خيريه امدادگران عاشورا در جلسه اي که به منظور قدرداني از 4 تن از خيران برتر حوزه سلامت که کمک هاي درماني و مالي ويژه براي بيماران محروم، صعب العلاج و نيازمند برگزار شد، گفت: هرکس به دنبال عاقبت بخيري است قسمتي از عمر، مال و اعتبار خود را وقف محرومان و نيازمندان جامعه نمايد.


دکتر سيد يحيي صفوي  عاقبت بخيري را از مهمترين آمال و آرزوهاي  انسان معتقد به توحيد و معاد توصيف کرد و با تأکيد بر پيروي عيني و رفتاري  از سيره پيامبراعظم(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع)،افزود: سرشت ايرانيان عاطفي ، انسان دوستي و خردورزي است؛ لذا مي توان با عمل صالح و کمک به محرومان و مستضعفان که يکي از رمزهاي عاقبت بخيري نيز است، به ياري محرومان و مستضعفان شتافت.


وي خاطرنشان کرد: مردم ايران به عنوان ملتي نوع دوست و عاطفي،ياري دهنده مظلومان، ستمديدگان و دشمن ستمگران هستند از اين رو موسسات خيريه مي توانند در بخش هاي مختلف به کمک دولت آمده و گوشه اي از درد و رنج محرومان را برطرف کنند.


رئيس هيئت امناي موسسه خيريه امدادگران عاشورا  با تشريح اقدامات و فعاليت هاي اين موسسه خيريه افزود: اين موسسه نزديک به 280 هزار نوع خدمات پزشکي (150 هزار نفر در تهران و 130 هزار نفر در ساير استانها) به نيازمندان و بيماران صعب العلاج با هزينه 15 ميليارد و 600 ميليون تومان در 22 استان کشور ارائه کرده است.


دکتر صفوي با تأکيد بر اينکه رسيدن به اين موفقيت ها مرهون همکاري، همراهي و حمايت عموم مردم خير به ويژه پزشکان است از خدمات و تلاش هاي 4 تن از خيران برتر با اهداي لوح و هدايا به عنوان خيران برتر اين موسسه قدرداني کرد.


گفتني است در اين جلسه سردار فتحيان مديرعامل موسسه خيريه امدادگران عاشورا نيز گزارشي از آخرين برنامه ها و اقدامات اين موسسه ارائه داد.