چهارشنبه, 09 مهر 1393 09:09

سرلشکر صفوي : نابودي تروريست هاي تکفيري بعثي خنثي کردن توطئه مثلث شوم غربي صهيونيستي عربي است / گروه هاي تکفيري بدنبال حفظ بقاء رژيم صهيونيستي و تضعيف کشورهاي محور مقاومت هستند

تروريست هاي تکفيري – بعثي به نيابت ازآمريکا و رژيم صهيونيستي به نام اسلام ، به مبارزه و مقابله با ملت هاي اسلامي و کشورهاي اسلامي آمده اند و نابودي آنها خنثي کردن توطئه مثلث شوم غربي – صهيونيستي عربي است و آمريکا در تلاش براي بر هم زدن امنيت منطقه و جنگ بين شيعه و سني و امنيت سازي براي رژيم صهيونيستي است.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در  مراسم راهپيمائي روز جهاني قدس  استان خراسان رضوي ، در جمع راهپيمايان و بعنوان سخنران اين روز در شهر مقدس  مشهد، گفت: راهپيمايي جهاني روز قدس گفتمان قدرت بخش و زنده اي را در عرصه بين الملل و در حمايت از ملت مظلوم فلسطين بوجود آورده است .


وي افزود: جوانان برومند انقلاب اسلامي با حضور اقتدار آفرين خود در راهپيمايي روز جهاني قدس نشان دادند که ملت بزرگ ايران ، به رغم تحريم هاي ظالمانه  و فشارهاي اقتصادي ، ملتي هوشمند است  و بدنه فعال امت بزرگ اسلامي محور افشاسازي  توطئه جبهه غربي صهيونيستي و عربي بر عليه ملت مظلوم فلسطين  است.


وي اضافه کرد: راهپيمايي دشمن شکن مردان و زنان قهرمان مشهد  باعث دلگرمي و تقويت روحيه مبارزاتي مردم  غزه در فلسطين شده است.
مقاومت اسلامي مردم فلسطين  منجر به شکست ديگري براي صهيونيستها در جنگ خونين رمضان ، شد

وي گفت: راهپيمايي ميليوني مردم ايران به همراه 80 شهر جهان نشان مي دهد که محاسبات سازمان هاي اطلاعاتي و جاسوسس و اتاق هاي فکر غربي ، صهيونيستي با خطاي استراتژيک روبرو شده است و سرانجام مقاومت اسلامي مردم فلسطين  منجر به شکست ديگري براي صهيونيستها در جنگ خونين رمضان ، به حول و قوه الهي خواهد شد.


سران رژيم اشغالگر قدس در تصميم گيري هجوم نظامي به غزه فاقد عقل استراتژيک بوده اند


سرلشکر صفوي با اشاره به محاسبات غلط و نداشتن عقل استراتژيک سران رژيم اشغالگر قدس ، گفت: واقعيت هاي سياسي و نظامي و ميداني اين جنگ ناعادلانه بين يک رژيم مسلح جنايتکار و اقدامات دفاعي مردم فلسطين در سرزمين هاي اشغالي در هيجدهمين روز جنگ ،نشان دهنده آن است که خشم و انزجار يک ميليارد و ششصد ميليون مسلمان  جهان و افکار عمومي جامعه جهاني ، حتي در کشورهاي اروپائي و قاره آمريکا ، واکنش گسترده برعليه اين رژيم نامشروع و جعلي بوجود آورده است و اين امر براي سران رژيم صهيونيستي يک واقعيت تلخ و معنا دار است و همين واکنش ها و فشارهاي سنگين افکار عمومي نشان مي دهد که سران رژيم اشغالگر قدس در تصميم گيري هجوم نظامي به غزه فاقد عقل استراتژيک بوده اند .


وي ادامه داد: در صحنه نظامي و دفاعي ، قدرت موشک هاي گردانهاي عزالدين قسام ، نشان داد که هيچ نقطه اي در سرزمين هاي اشغالي وجود ندارد که از تيررس موشکهاي مقاومت در امان باشد و تعداد زياد موشکها و عدم کارائي گنبد آهنين هيمنه اين رژيم را در هم شکسته و موازنه وحشت را بجاي موازنه قدرت برقرار کرده است .


وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شکل گيري قدرت جهان اسلام ، گفت: پس از شکست آمريکا در رسيدن به قدرت هژموني جهاني و يا تک قطبي کردن قدرت خود در جهان ،هم اکنون جهان چند قطبي در حال شکل گيري است و قاره آسيا متشکل  از کشورهاي  قدرتمندي همچون چين ، روسيه و هند به سمت قدرت قاره اي در حال حرکت است واز طرف ديگر قطب قدرت جديد در قرن حاضر بعنوان قدرت جهان اسلام با داشتن عوامل توانمند ساز فروان در حال   بروز و ظهور است  که شکل گيري  قطب هاي قدرت ،مطلوب آمريکائيها نيست  و آمريکائيها و صهيونيست هاي و عوامل آنها در کشورهاي عربي و اسلامي  از شکل گيري اين قطب قدرت جديد نگران هستند . در همين راستا بايستي لشکر کشي آمريکائيها به افغانستان و عراق و اشغال  اين دو کشور و حضور در منطقه خليج فارس و راه اندازي گروه هاي تروريستي ، را تبيين و تحليل کرد.


وي افزود: بايستي نتيجه گرفت که يک طرح و توطئه بزرگ به رهبري آمريکائيها و با همکاري برخي کشورهاي اروپائي مثل انگلستان و فرانسه و با مشکارکت صهيونيستها و برخي کشورهاي عربي در مسائل منطقه وجود دارد.


دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در در تشريح برخي از اهداف اين توطئه بزرگ ، گفت: ادامه تسلط بر کشورهاي عربي و اسلامي منطقه و غارت ثروتهاي طبيعي مردم و حفظ  حاکمان ديکتاتور ورژيم هاي سنتي و پادشاهي اين منطقه و جلوگيري از بيداري اسلامي و  کنترل انقلاب هاي مردمي منطقه را مي توان از اهداف توطئه آمريکائيها دانست.


وي افزود: همچنين راه اندازي برادر کشي و ناامني در کشورهاي عربي و اسلامي براي حفظ بقاء و امنيت رژيم جنايتکار صهيونيستي  و تضعيف  دولت ها و کشورهاي محور مقاومت و حاميان حزب ا... لبنان و گروه هاي جهاد اسلامي و حماس در فلسطين اشغالي را مي توان از ديگر اهداف توطئه آمريکائي صهيونيستي دانست.


آمريکائيها بدنبال نقش دادن به برخي کشورهاي منطقه در جهت مقابله با نفوذ ايران در معادلات هستند


وي اضافه کرد: آمريکائيها همچنين بدنبال نقش دادن و ميدان دادن به برخي کشورهاي منطقه همچون عربستان سعود ي و ترکيه و قطر  متناسب با اهداف جاه طلبانه  روساي اين کشور ها  ، در جهت مقابله با نفوذ انقلاب اسلامي ايران در معادلات منطقه اي و جهاني هستند.


مشاور عالي مقام معظم رهبري در تشريح راه حل هاي عملي آزادي قدس شريف و سرزمين هاي فلسطين اشغالي، گفت: تقويت گروه هاي جهادي ، خصوصا در منطقه کرانه باختري که دو برابر جمعيت غزه را دارند و خصوصا کمک تسليحاتي  به گروه هاي جهادي و افزايش همگرايي و وحدت ملت ها و کشورهاي اسلامي براي حمايت  سياسي ، اقتصادي و رسانه اي از قيام مردم فلسطين مي تواند گام هاي  موثري در جهات آزادي فلسطين که مساله جهان اسلام است ، باشد.


وي ادامه داد: مقابله با توطئه هاي بزرگ آمريکا و رژيم صهيونيستي و خيزش مجدد بيداري اسلامي ملت هاي اسلامي و عربي منطقه  براي رهايي از سلطه داخلي و خارجي و بدست گرفتن سرنوشت خود و تقويت کشورها و دولت هاي محور مقاومت و سازمان هاي جهادي که عليه رژيم صهيونيستي فعاليت مي کنند و مقابله با گروه هاي تروريستي و تکفيري و سلفي دست پرورده آمريکائيها و صهيونيست ها ، مي تواند از ديگر عوامل موثر بر آزادي قدس شريف  باشد.


کشورهاي  اسلامي  امنيت روحي و رواني و اقتصادي رژيم صهيونيستي را هدف قراردهند


وي افزود: بايستي امنيت همه جانبه رژيم صهيونيستي در سطح داخلي و منطقه اي و بين الملل را از طريق تضعيف  امنيت روحي و رواني و امنيت اقتصادي و سياسي  اين رژيم ، هدف قرار دادو هزينه هاي حمايت اين رژيم براي آمريکائيها را با لا برد.


سرلشکر صفوي گفت: حذف اقتصاد رژيم صهيونيستي از اقتصاد منطقه اي و جهاني و تحريم کالاهاي اسرائيلي  و  مبادلات تجاري با اين رژيم جعلي مي تواند ضربه مناسبي به اين رژيم وارد نمايد.


دکتر صفوي با اشاره به ضرورت راه اندازي جنگ نرم در مقابله با تهديدات اين رژيم براي منطقه  ، گفت: به نظر مي رسد  مي بايست در جهت آزاي قدس  شريف ، بر منافع حياتي صهيونيست ها در فضاي  مجازي ، جنگ سايبري راه اندازي کرد و جنگ نرم همه جانبه اي را در جهت جنگ رواني  عليه اشغالگران فلسطيني و اجبار آنها  به مهاجرت معکوس و ترک سرزمين فلسطيني ساماندهي کرد.


وي در  جمعبندي پاياني صخبت خود گفت: غده سرطاني صهيونيستي در منطقه دشمن اصلي امت اسلامي است و راه نابودي آن همگرايي ملت هاي اسلامي و تقويت جهاد و مقاومت اسلامي تا پيروزي نهايي است.


وي افزود: تروريست هاي تکفيري – بعثي به نيابت ازآمريکا و رژيم صهيونيستي به نام اسلام ، به مبارزه و مقابله با ملت هاي اسلامي و کشورهاي اسلامي آمده اند و نابودي آنها خنثي کردن توطئه مثلث شوم غربي – صهيونيستي عربي است و آمريکا در تلاش براي بر هم زدن امنيت منطقه و جنگ بين شيعه و سني  و امنيت سازي براي رژيم صهيونيستي است.